LUDZIE PӣNOCY: SAGA EUROPEJSKA (TOM 3)  /  K O M I K S Y  /  ARENA HORROR
   
   


LUDZIE PӣNOCY: SAGA EUROPEJSKA (TOM 3)

Jakkolwiek Ludziom Pnocy daleko do miana kompendium wiedzy na temat czasw nordyckich wojownikw, to jest to seria, ktra przynosi sporo radoci czytelnikom cenicym sobie brutalne oblicze historii. Brian Wood nie koloryzuje stara si pokaza ycie wikingw ze wszystkimi jego blaskami i cieniami. Tych drugich jest zreszt duo wicej, dwa pierwsze tomy przyniosy historie pene ludzkich dramatw i cikiej walki o godne ycie. Ostatnia odsona cyklu stara si podtrzyma ten obraz i godnie zamkn cao.

Forma Ludzi Pnocy pozostaje bez zmian to antologia rnych historii, posiadajcych wsplny mianownik. S nim bohaterowie, twardzi ludzie z Pnocy, ktrzy mimo kd rzucanych przez los pod nogi, walcz o lepszy byt. Tym razem poznamy modego kowala, ktry cho jest peen nienawici do chrzecijan, dojrzewa powoli do myli, e w yciu s rzeczy waniejsze ni duma i tradycja. Poza tym dowiemy si jak wygldao oblenie Parya w IX wieku, bdziemy te towarzyszy samotnemu myliwemu w osobistym pocigu za uciekajc zwierzyn. A na koniec poznamy losy wdowy, ktra w czasach zarazy jest jedn z nielicznych odpornych na morowe powietrze.

Trzeci tom Ludzi Pnocy ponownie przynosi nam opowieci podszyte du dawk pesymizmu. ycie w krajach nordyckich nie byo atwe, co jest do obrazowo pokazane na kolejnych kartach tego komiksu. Podobnie rzecz si miaa w poprzednich tomach i musz przyzna, e tym razem czuem lekk nutk znuenia tym schematem. Bo cho bohaterom czasami si udaje osign to, do czego dyli, to ich wysiki okupione s tak du dawk cierpienia, e miejscami czytelnik cierpi wraz z nimi. To w zasadzie nie jest do koca zarzut, ale raczej uczciwe ostrzeenie to po prostu nie jest tytu dla czytelnikw cenicych sobie przede wszystkim lekki ton opowieci. Wood serwuje nam krew i zy i to w duych dawkach.

Na amach albumu znajdziemy cznie pi opowieci krtkie preludium i cztery waciwe rozdziay. Z czci gwnej dwie skadowe maj do ma objto i s to zarazem sabsze elementy tego komiksu. Wood stara si w nich pokaza co ciekawego, ale wychodzi mu to raczej rednio. Oblenie Parya jest za bardzo monotonne, za rozwaania gwnego bohatera sprawiaj wraenie nieco wymuszonych, co z kolei sprawia, e jego perypetie nie angauj tak, jak powinny. Z kolei owy to w istocie do banalna i baha opowiastka o pocigu owcy za zwierzyn, urozmaicona przemyleniami myliwego, pozujca na co gbszego ni to, czym w istocie jest.

Zdecydowanie lepiej sprawa ma si w przypadku tych duszych segmentw. Mnie do gustu przypad szczeglnie Metal. Ta opowie o walczcym z chrzecijanami modziecu chwil si rozkrca, ale gdy ju nabierze odpowiedniego rytmu, nie zwalnia do koca. Warto w jej przypadku zwrci uwag szczeglnie na cudown puent, ktra wietnie podsumowuje wczeniejsze czyny i przekonania gwnego bohatera. Z kolei Morowa wdowa to dosownie krew, pot i zy. Ta historia traktuje o woli przetrwania, a Woodowi udao si w niej przekonujco pokaza ile jest w stanie wytrwa kobieta, bye tylko chroni swoj crk przed niebezpieczestwem.

Kady rozdzia albumu ilustrowa inny artysta. Nie uwiadczymy tu co prawda nadmiernej efektownoci, ale te nie o tu chodzi. Rysownicy nastawili si bardziej na dobre zaprezentowanie przyziemnoci, co w znacznej mierze przeoyo si na prace utrzymane w stylu brudnym i ponurym. To doskonale pasuje do charakteru powieci. Mnie szczeglnie dobrze patrzyo si efekty pracy Leandro Fernandeza, ktry doskonale zobrazowa to, o czym pisaem wyej.

Trzeci tom Ludzi Pnocy wydaje si sta caociowo na odrobin niszym poziomie ni poprzednie odsony serii. Nie zmienia to faktu, e Brian Wood nie obniy tu lotw w sposb znaczcy to wci do mocno angaujcy komiks, poruszajcy ciekaw problematyk i umiejscowiony w interesujcym okresie historycznym. Patrzc za na seri caociowo, trzeba powiedzie, e jest to z pewnoci mocna pozycja w katalogu Vertigo. Mam nadziej, e w przyszoci Egmont uraczy nas innymi nieszablonowymi projektami, bo trylogia o wikingach okazaa si by ostatecznie bardzo przyjemn niespodziank.

     

 
  


:: TYTU POLSKI ::
Ludzie Pnocy. Tom 3: Saga europejska

:: TYTU ORYGINAU ::
Northlanders Book Three. The European Saga

:: SCENARIUSZ ::
Brian Wood

:: WYDAWCA POLSKI ::
Egmont Polska

:: WYDAWCA ORYGINAU ::
Vertigo (DC Comics)

:: ROK WYDANIA ::
PL 2019

:: KOMIKS DOSTARCZONY PRZEZ :: 

 
 


AUTOR:
MAREK ADAMKIEWICZ